Znajdujesz się w: Oferta dla Firm - Karty kredytowe

Oferta dla Firm - Karty kredytowe

Karty Visa i MasterCard są międzynarodowymi kartami kredytowymi, za pomocą których Posiadacz/Użytkownik karty może dokonywać w kraju i za granicą transakcji:

 • z fizycznym użyciem karty:
  a) płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty wyposażonych w Terminale POS lub Imprintery,
  b) wypłaty gotówki w kasach banków i Bankomatach oznaczonych logo umieszczonym na awersie i/lub rewersie karty, wymagających potwierdzenia poprzez użycie podpisu lub prawidłowego numeru PIN,
 • bez fizycznego przedstawienia karty (operacje na odległość), które wymagają podania prawidłowego numeru karty i daty ważności oraz ostatnich trzech cyfr nadrukowanych na pasku do podpisu tzw. wartość CVV2/CVC2):
  a) operacje zapłaty Kartą za zamówione telefonicznie lub korespondencyjnie towary (operacje typu mail order/telephone order – MOTO),
  b) operacje zapłaty za zakupiony towar za pośrednictwem Internetu.

Korzyści dla Ciebie

 • bark opłaty za wydanie karty
 • możliwość otrzymania 3 kart dodatkowych dla wskazanych osób
 • karta główna i karty dodatkowe funkcjonują w ramach tego samego limitu
 • możliwość operacji na odległość

Niezbędne dokumenty

Fundusze Unijne

> czytaj więcej

Kursy Walut

Średnie kursy walut
NBP z 2019-12-13

1 EUR - 4,2747

1 USD - 3,8234

1 CHF - 3,8919

1 GBP - 5,1292


Kod BIC (SWIFT)

GBWCPLPP

Generator druków

> wypełnij

Gwarancje BFG

> czytaj więcej