Wypłata dywidendy

Szanowni Członkowie Banku Spółdzielczego w Wolinie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolinie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zebrania Przedstawicieli nr 11/2024 z dnia 27 maja 2024 r. Bank postawił do dyspozycji Państwa dywidendę z zysku netto za rok 2023. Dywidendę można pobierać w placówkach Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Wolinie