zielony element banneru

Ostrzegamy przed oszustami,

Okresowo stała stopa oprocentowania

którzy podszywają się pod pracowników Banku!
Zachowaj ostrożność!

dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Ład korporacyjny

Regulacje

Ocena funkcjonowania Polityki Ładu Korporacyjnego za rok 2021.pdf
Ogólne zasady dotyczace polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczego w Wolinie.pdf
Polityka Ładu Korporacyjnego.pdf
Schemat organizacyjny.pdf
Oświadczenie Zarządu.pdf
Polityka zarządzania konfliktami interesów.pdf

Ujawnienia

Informacja z zakresu profilu ryzyka.pdf
Ujawnienie informacji wg stanu na dzień 31.12.2021 r..pdf
Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Wolinie.pdf