zielony element banneru

Przygotuj się na zmiany

Bezpieczna Visa

Kantor SGB

Ostrzegamy przed oszustami,

Okresowo stała stopa oprocentowania

Nowa bankowość elektroniczna

Płać łatwo i bezpiecznie z kartą Visa

Szybka wymiana walut

którzy podszywają się pod pracowników Banku!
Zachowaj ostrożność!

dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Dokumenty i druki

Regulaminy

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile obowiązujący od 15 grudnia 2023 .pdf
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych - obowiązujący od dnia 1 marca 2023 r.pdf
Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych - obowiązujący od dnia 1 lutego 2023 r.pdf
Regulamin korzystania z aplikacji SGB Mobile - obowiązujący od dnia 1 czerwca 2022 r.pdf
Załącznik_nr_1_wykaz_zmian-SGBMobile-15-12-2023.pdf

Informacje

Wniosek o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku Klient Indywidualny.pdf
Wniosek o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku Klient Instytucjonalny.pdf
Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej SGB Mobile dla klientów indywidualych.pdf
Oświadczenie o nieuwzględnianiu głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.pdf
Informacja dotycząca zmiany regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf
Informacja dotycząca zmiany regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.pdf
Przewodnik dla klienta indywidualnego.pdf

Wskaźniki referencyjne

Pakiet informacyjny dot. wskaźników referencyjnych.pdf

Dla Ciebie

Zastrzezenie karty potwierdzenie zastrzezenia.doc
Zastrzeżenie.doc
Wniosek o instrumenty.doc
Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.doc
Zamowienie na duplikat karty nr pin hasło tymczasowe do 3d secure.doc

Dla Firmy

Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.pdf
Dyspozycja wcześniejszej spłaty subwencji finansowej TF PFR.pdf
Zastrzeżenie karty.pdf
Wniosek o kartę.pdf

Kredyty konsumenckie

RODO wzór upoważnienia BIG IM BIK ZP.pdf
Zaswiadczenie o zatrudnieniu i wysokosci zarobków.pdf
RODO posiadacz rachunku kredyt.pdf
Wniosek o kredyt.doc
RODO oświadczenie BIK konsument i firma kredyt.pdf
Oswiadczenie o zameldowaniu.pdf
Formularz danych klienta.docx

Rachunek bieżący dla Firm

Wniosek o usługi bankowości elektronicznej 1.docx
Zastrzeżenie czeków.doc
Wniosek o wydanie blankietów czekowych.doc
Wypowiedzenie umowy przez klienta.docx
Przewodnik po Internet Bankingu dla Firm.pdf
Zlecenia stałe.doc
Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.docx
Wniosek o otwarcie rachunku zmiana danych.doc
Zastrzeżenia karty i potwierdzenie zastrzeżenia.docx

Rachunek Oszczędnościowo rozliczeniowy Dla Ciebie

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.docx
Wniosek o zamknięcie rachunku.docx
Oświadczenie o statucie dewizowym.doc
Karta informacyjna zmiana danych.doc
Zlecenia stałe.doc
Polecenie przelewu.pdf
Wniosek o otwarcie PRP.doc
Zastrzeżenie karty potwierdzenie zastrzeżenia.doc
Wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej.docx
Przewodnik dla klienta indywidualnego.pdf
Wniosek o zmianę usług.docx

Reklamacje

Wzór formularza dla klienta indywidualnego.pdf
Informacja dla klienta dotyczaca zasad skladania reklamacji skarg wnioskow.pdf
Zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Banku Spółdzielczym w Wolinie.pdf
Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego.pdf
Reklamacje dotyczące transakcji dokonywanych kartami płatniczymi.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta instytucjonalnego.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący reklamacji ubezpieczeniowych.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczący karty dla klienta indywidualnego.pdf