zielony element banneru

Wypłata dywidendy

Przygotuj się na zmiany

Bezpieczna Visa

Kantor SGB

Ostrzegamy przed oszustami,

Okresowo stała stopa oprocentowania

Wypłata dywidendy

Nowa bankowość elektroniczna

Płać łatwo i bezpiecznie z kartą Visa

Szybka wymiana walut

którzy podszywają się pod pracowników Banku!
Zachowaj ostrożność!

dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Misja Banku

Bank zdefiniował na nowo misję banku określając ją, jako zapewnienie pełnego zakresu nowoczesnych, łatwo dostępnych o konkurencyjnych cenach usług bankowych dla klientów w rejonie działania Banku Spółdzielczego. 

Bank świadczy korzystne i bezpieczne usługi kredytowe, oferuje bezpieczne i rentowne rachunki oszczędnościowe i rozliczeniowe w sposób rzetelny i konkurencyjny dla wszelkich osób prawnych i podmiotów gospodarczych, rolników, rzemieślników oraz ludności, kierując się ich potrzebami. Bank, stanowiąc własność członków i będąc efektywnym podmiotem o dobrej kondycji finansowej, będzie stale dążył do pomnażania korzyści członków Banku oraz wspierał wysiłki na rzecz rozwoju regionu. Misją Banku obok świadczenia profesjonalnych usług finansowych jest aktywne uczestnictwo w życiu publicznym poprzez wspieranie przedsięwzięć o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i społeczno-gospodarczym mających na celu budowanie trwałych więzi i współpracy z partnerami, jednostkami samorządu terytorialnego i klientami zamieszkującymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie działania Banku. Aktywny, rzetelny partner środowisk lokalnych, świadczący kompleksowe i efektywne usługi finansowe na rynku lokalnym.