Tarcza PFR

Szanowni Państwo - Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to :

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego 

lub

  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralen Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

lub 

  • Oświadczenie

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia są do pobrania poniżej

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przed Fundusz Umowy.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego skłądania dokumentów.

 

Z poważaniem
Biuro Obsługi Klienta BS Wolin

Email Kontaktowy: bok@bswolin.pl