zielony element banneru

Ostrzegamy przed oszustami,

Okresowo stała stopa oprocentowania

którzy podszywają się pod pracowników Banku!
Zachowaj ostrożność!

dla kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipotecznie

Organy Banku

Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Wolinie

  1. Dunder Edward - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Sutyła Józef Bogusław - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  3. Byczkiewicz Aniela - Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Hryniewicz Antoni - Członek Rady Nadzorczej
  5. Rura Eugeniusz - Członek Rady Nadzorczej
  6. Walczyk Ryszard - Członek Rady Nadzorczej
  7. Ziółkowski Lech - Członek Rady Nadzorczej


Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Wolinie

  1. Ekiert Iwona - Prezes Zarządu
  2. Mielniczuk Mirosław - Zastępca Prezesa Zarządu ds. handlowych
  3. Kowalewska Anna - Zastępca Prezesa Zarządu ds. finansowych